Persondatapolitik for kunder

I forbindelse med dit samarbejde med M& M Autos, indsamler og behandler M& M Autos  CVR.nr. 29038503 som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger navn, adresse, e-mail, telefon, kørekort, registreringsattest vedrørende dig.

Behandlingen sker i henhold til persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt ikke bliver videregivet til tredjemand.

M& M Autos vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til dels gældende lovgivning f.eks. bogføringsloven, dels så længe der er et præcist formål med opbevaringen. Så snart formålet med opbevaring af dine personoplysninger ikke længere er til stede eller når den lovgivningsfastsatte opbevaringstid er udløbet vil dine personoplysninger blive slettet.

Jeg gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter persondataforordningen i forhold til de personoplysninger, M& M Autos behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
  • Retten til dataportabilitet

Såfremt du ønsker at gøre brug af ovennævnte rettigheder skal du kontakte driftsleder på tfl. 6444 1011 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at M& M Autos ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.